Announcements

“Dialectic in the religious sciences,” EI3

“Dialectic in the religious sciences” has at last been published in The Encyclopaedia of Islam, Third Edition (advance online update 2021-6; print fascicle coming in November 2021). Many thanks to the Encyclopaedia’s patient reviewers and copy-editors, and, of course, to its indefatigable and ever-helpful project manager, Abdurraouf Oueslati.

https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-3/dialectic-in-the-religious-sciences-COM_27351

Call For Papers: ISAR Ottoman Sciences Symposium Series VII (17.12.2021 – 18.12.2021)

“Logic and Argumentation Theory in the Ottoman Empire: Scholars, Works and Problems”

Deadline to submit abstracts: 24 May 2021

Accepted papers announced: 07 June 2021

Deadline to submit full texts: 31 Oct 2021

Poster:

https://www.isar.org.tr/en/sempozyum-calistaylar/osmanlida-ilm-i-mantik-ve-munazara-sempozyumu?fbclid=IwAR1gUwfAoW9IuU_Y23pjvglfXDsVN1luhmNGXVlY3jZ_KWEs_0k9aOjzxkw

Detailed argumentaire and CFP:

https://www.isar.org.tr/en/sempozyum-calistaylar/logic-and-argumentation-theory-in-the-ottoman-period/call-for-papers-2-3-4-5-6

Call For Papers: Nazariyat, Special Issue on Shams Al-Dīn Al-Samarqandī

Special Issue Editors:

Assoc. Prof. Eşref Altaş, Istanbul Medeniyet University

Ali Fikri Yavuz, Istanbul University

Deadline for submitting full articles:
May 31, 2022

Detailed argumentaire and CFP:

https://nazariyat.org/en/special-issues/semseddin-es-semerkandi-ozel-sayisi?fbclid=IwAR2OuEP_s4TRVs9SiRR21TLLR_NtZhvdpyRsAK1X7Gx5Q_aesZkYX7-aurM

Book Review (Arabic) of Larry Miller’s Islamic Disputation Theory.

Alaboudi, Ismail. Murājaʿat Kitāb. Naẓariyyat al-Jadal al-Islāmī: al-Istiʿmāl wa-l-Qawāʿid al-Ḥijājiyya fī l-Islām al-Wasīṭ [Book Review. Islamic Disputation Theory: The Uses and Rule of Argument in Medieval Islam]. Athāra (website):

Pdf of Abū Manṣūr al-Baghdādī’s extraordinary ʿIyār al-Naẓar fī ʿIlm al-Jadal.

al-Baghdādī, Abū Manṣūr ʿAbd al-Qāhir. ʿIyār al-Naẓar fī ʿIlm al-Jadal. Ed. Aḥmad Muḥammad ʿArrūbī. Kuwait: Dār Asfār, 2020.

Other Publications (New or Recently Learned of)

Al-Munāẓara (journal), 1989-93, Ed. Taha Abderrahmane

Arif, Syamsuddin. “The Art of Debate in Islam: Textual Analysis and Translation of Ṭaşköprüzade’s Ādāb al-Baḥth wa al-Munāẓarah,” Afkar Vol. 22 Issue 1 (2020): 187-216.

al-Bahlūl, ʿAbd Allāh. al-Ḥijāj al-Jadalī: Khaṣā’iṣuhu al-Fanniyya wa Tashakkulātihi al-Ajnāsiyya fī Namādhij min al-Turāth al-Yunānī wa-l-ʿArabī. Amman: Dār Kunūz al-Maʿrifa al-ʿIlmiyya, 2017.

El-Rouayheb, Khaled. “Books on Logic (manṭiq) and Dialectics (jadal).” In Treasures of Knowledge: An Inventory of the Ottoman Palace Library (1502/3–1503/4), eds. Cemal Kafadar, Necipoğlu Gülru, and Cornell H Fleischer, vol. 1, pp. 891-906. Leiden: Brill, 2019.

al-Marāghī, al-Sharīf Abī al-Maḥāsin Sharafshāh b. Malikdād al-ʿAbbāsī. Jadal al-Sharīf, wa ismuhu Ghunyat al-Mustarshid wa Munyat al-Rāshid, wa maʿahu tatimmat al-qism al-rābiʿ min al-kitāb lil-Imām Aḥmad b. Muḥammad Ibn al-Naqīb al-Shahrastānī. Ed. al-Ḥusayn Mahdāwī. Amman: Dār al-Fatḥ lil-Dirāsāt wa-l-Nashr, 2021.

Pehlivan, N. and M. Çelik. “El-Maṭlabul-Eʿlā, El-Maḳṣadu’l-Aḳsā: Kemālpāşāzāde’nin Risāle Fī ʿilmi Ādābi’l-Baḥs̠’ı.” Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 363-390.

[Includes a critical edition of Kemālpāşāzāde’s Risāla fī ʿIlm Ādāb al-Baḥth, with Turkish translation.]

al-Qāḍī Abū Yaʿlā al-Farrā’, Muḥammad b. al-Ḥusayn. Al-Taʿlīqa al-Kabīra fī Masā’il al-Khilāf ʿalā Madhhab Aḥmad. Ed. Nūr al-Dīn Ṭālib, et al. Damascus; Beirut; Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.

al-Qudūrī, Abū al-Ḥusayn Aḥmad b. Muḥammad. Kitāb al-Taqrīb fī Masāʾil al-Khilāf bayna al-Aṣḥāb maʿa Adillatihā. Ed. Muḥammad Yāsir Shāhīn. 2 vols. Amman: Dār al-Rayāḥīn, 2021.

Qurboniev, Aslisho. Traditions of Learning in Fāṭimid Ifrīqiya (296-362/909-973): Networks, Practices, and Institutions. Ph.D. Diss., University of Cambridge, 2019.

al-Shirwānī al-Rūmī, Kamāl al-Dīn Masʿūd. Sharḥ al-Ādāb al-Samarqandiyya ; wa huwa al-sharḥ al-musammā al-Ādāb al-Masʿūdiyya fī Ādāb al-Baḥth wa-l-Munāẓara; taʾlīf Kamāl al-Dīn Masʿūd b. Ḥusayn al-Rūmī al-Shirwānī (d. 905 H). Ed. Marwān al-Shādhilī Muḥammad al-ʿUwayḍī. Kuwait: Dār al-Ḍiyāʾ li-l-Nashr wa-l-Tawzīʿ, [date?].

Online Audio / Video (New or Recently Learned of)

شرح كتاب أدب البحث والمناظرة لفضيلة الشيخ موسى الدخيلة التماري المغربي

https://archive.org/details/adab-baht-monadara/001.mp3

آداب البحث والمناظرة لعلامة المنقول والمعقول الدكتور محمد أبوعاصي 1

https://www.youtube.com/watch?v=LxCt2nLanMU


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s